X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجویی

انسان اقتصادی دیدگاه اسلام


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 28

 

 انسان اقتصادی دیدگاه اسلام 
اهمیت پردازش الگوی انسان اقتصادی نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، هر اقتصاددان مسلمان وا می‌دارد پیش داخل شدن هر گستره اقتصادی، موضوع موضوع بیندیشد. برخی مبانی فلسفی اسلام می‌تواند ما پردازش انسان اقتصادی یاری دهد. گستره خداشناسی، اموزه‌های «توحید افعالی» رابطه‌ای خاص بین خداوند انسان برقرار می‌سازد ان، انسان سلب اختیار نشده طرف دیگر ان‌گونه نیست جهان خود واگذار رها شده باشد. «توحید عبادی» ویژگی‌های رابطه مزبور دقیق‌تر نشان داده، تاکید می‌کند دخالت پروردگار امور انسان دو جنبه تکوینی موضوع انسان، افرینش امور فطری تحقق یافته «مطلق‌گرایی» «لذت‌پذیری» دو نمونه است. توحید عبادی تشریعی مبانی خداشناسی شناخت وحیانی بوده، جایگاه بین دیگر منابع شناخت معین می‌کند. پس مبانی خداشناسی جهت سنخیت موضوع انسان اقتصادی، باید مبانی انسان‌شناسی پرداخت اموزه‌‌های اسلامی، عناصری استخراج شود ترسیم الگو طور کامل موثر باشد. مبانی انسان‌شناسی اسلام، «فطرت» مهمترین ویژگی مشترک همه انسان‌ها نظر گرفته است. امور فطری شناسایی ویژگی‌های انسان‌ اقتصادی تاثیر دارد، «لذت‌پذیری الم‌گریزی» «مطلق‌گرایی» نفس است. پذیرفتن «مطلق‌گرایی» صورت یکی امور فطری می‌توان پیش‌بینی کرد بیشینه‌سازی گونه‌ای بتواند امور غیر مادی پوشش دهد یکی دیگر ویژگی‌های الگوی فرضی انسان اقتصادی دیدگاه اسلام است؛ «لذت‌پذیری الم‌گریزی انسان» باید توجه یکی دیگر مبانی انسان‌شناسی اسلام یعنی «تجرد بقای روح» مطرح شود. ترکیب اموزه‌های مزبور می‌توان انتظار داشت گستره هستی‌شناسی هر نظریه‌پردازی «مطلق‌گرایی» «لذت‌پذیری الم‌گریزی» ویژگی‌های مشترک هر انسانی بداند، پردازش الگوی انسان اقتصادی باید «حداکثرسازی بهره‌مند‌ی‌ها لذات» ویژگی‌های مطرح شده الگو لحاظ کند؛ البته ویژگی دارای حالت‌های گوناگون توجه مبانی ارزشی اسلامی، ‌یکی انان برگزیده انسان اقتصادی مطلوب معرفی می‌شود. مبانی جهان‌شناسی اسلام، جنبه دیگری الگوی انسان اقتصادی روشن می‌کند. شامل بودن هستی دو بخش اساسی طبیعت ماورای طبیعت تاثیرپذیری دو یکدیگر عناصر گستره هستند باید انها توجه شود. نظام سرمایه‌داری پذیرش عدم تاثیرپذیری دو یکدیگر،‌ الگوی خاصی انسان اقتصادی مطرح کرد. توجه اهمیت تاثیرپذیری ترسیم جایگاه انسان هستی‌شناسی می‌توان انتظار داشت انجا مبانی جهان‌شناسی اسلام چنین تاثیرپذیری می‌پذیرد، می‌تواند معرف الگوی دیگری انسان باشد. مطالعه دیدگاه اسلام موضوع روابط حاکم بین طبیعت ماورای طبیعت می‌توان تاثیرگذاری چنین جهان‌شناسی الگوی انسان اقتصادی پی گرفت. مهمترین روابطی قران کریم این‌باره معرفی انها پرداخته، «امدادهای غیبی»، «ابتلاء» «هماهنگی تلاش پاداش» است. روابط مزبور افزون می‌تواند تبیین تحلیل قاعده رفتاری الگوی انسان اقتصادی مطلوب توجه مبانی ارزشی اسلام معرفی خواهد شد، استفاده قرار گیرد. بهترین روش شناسایی ویژگی‌های انسان اقتصادی مطلوب فرهنگ دینی، ردیابی ویژگی‌های «انسان کامل» است. انسان کامل قران کریم عنوان «عباد الرحمن» انها یاد کرده گستره‌های گوناگون رفتاری ویژگی‌های خاص دارد. گستره رفتارهای اقتصادی، مهمترین ویژگی اشاره شده، «اعتدال» است. شناختن ویژگی تلاش دیگری نیاز دارد نظر می‌رسد شناخت وحیانی خوبی عهده می‌اید. «اخلاق اسلامی» «فقه اسلامی» می‌توان مبانی یافت استفاده ثابت می‌شود، تعریف اعتدال برداشت ویژه عنصر «بهترین ترکیب» تعریف ارائه شده الگوی انسان اقتصادی باز می‌گردد. برداشت باید ترکیب بین بهره‌مندی‌های گوناگون گونه‌ای باشد هیچ‌یک انها غفلت فراموشی قرار نگیرد جای خود دیگری ندهد

انسان یکی پیچیده اسرارامیزترین موجودات عالم هستی اعجاب انگیزترین مخلوق خدای متعال است.

از انجا که هرچه علم قدرت سازنده مصنوعی بیشتر باشد، موجود ساخته شده عظمت بیشتری برخوردار خواهد بود، انسان مصنوع مستقیم حضرت حق اندازه علم قدرت خداوند_ جل جلاله_ اسرار عظمت شگفتی نهادش نهفته ذات موجود جز خدای سبحان، احدی طور کامل شناخته معرفی نخواهد مگراینکه خداوند متعال کسی علمی خاص عنایت فرماید توجه اینکه قضای الهی براین بوده که موجود، اینه تمام نمای جمال الهی باشد؛ عظمت شگفتی او اعجاب بیشتری خواهد داشت ارزش معنوی فوق العاده چشم گیری او خواهد بود.

00049064 1372 07614 سیدمهدی، مهرداد علوم انسانی. amp;222176 الهیات معارف اسلامی کرامت انسان دیدگاه اسلام, / مهرداد سیدمهدی؛ راهنمایی: غلامرضا اعوانی. 121 صفحه، کتابنامه TH پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه امام صادق (ع)، 1372 یکی مباحثی که انسان شناسی بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه منزلت انسان نسبت سایر افریدگان عبارت دیگر، بحث کرامت انسان یکی مباحث انسان‌شناسی . جایگاه منزلت انسان دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. گروهی انسان عنوان برترین افریدگان معرفی کرده‌اند. گزارش انسان محور حقائق ارزشهاست همهء فعالیتهای علمی عملی انسان محور خود ادمی، می‌گردد. سوی دیگر نظر، تشکیک‌هائی شده جمله اینکه نظر ناشی خودخواهی انسان که می‌خواهد همهء موجودات جهان، چیرگی یابد همه زیر یوغ خویش بکشد. دنیای امروز برخی مکتب‌ها اصالت انسان بسیار تاکید دارند بگونه‌ای که بسیاری کشورهای باصطلاح متمدن برانند که باید قوانین کیفری ارزش کرامت انسان حفظ شود. رساله ما سعی داریم ارزش کرامت انسان دیدگاه اسلام بررسی کنیم. ایا ارزش کرامت انسان برتری ظاهری او موجودات عالم ؟ ایا ارزش کرامت انسان بعد جسمانی مادی او خلاصه می‌شود؟ ایا ارزش کرامت انسان ارتباطی بعد روحانی معنوی انسان دارد؟ پاسخ سوالات مباحث اصلی تحقیق تشکیل می‌دهد. برخی ایات انسان بطور کلی منزلت قائل شده‌اند ایاتی دیگر لحن قران نکوهش‌امیز . هم‌چنین احادیث چنین مواردی دیده می‌شود. پس باید ایات احادیث دقت بیشتری کرد که تکریم‌ها نکوهشها چه اعتباری سرانجام نظر قطعی اسلام موضوعء انسان منزلت وی نسبت موجودات‌دیگر چیست ؟ رساله دو بخش اول بحث‌های ارائه شده بیشتر جنبه مقدمه‌ای دارند. اینکه بحث موضوعء کرامت انسان شود، نخست باید یک اشنائی کلی انسان چه نظر لفظی چه نظر حقیقت وی، بدست اید. بخش اول مطلب پرداخته شده . بخش دوم طور اجمالی بررسی نظریات سه مکتب غیرالهی موضوعء ارزش کرامت انسان پرداخته شده . اگرچه بحث موضوعء ارزش کرامت انسان اسلام اما بررسی اجمالی نظریات سه مکتب عمده مطرح غرب زمینه انسان می‌تواند موید گواهی موجود نادرستی ارزش ارائه شده مکتب‌ها درستی ارزش ارائه شده اسلام باشد. بخش سوم، واقع ما وارد بحث اصلی خود می‌شویم. بخش بررسی ایه 70 سورهء اسراء بحثی موضوعء کرامت علل عوامل موانع بیان می‌شود. بخش چهارم دو مظهر مظاهر کرامت انسان که قران بیان شده ذکر گردیده موضوعء انها بحث شده . نهایت بخش پنجم ارزش کرامت انسان دیدگاه معصومین صلوات الله علیهم‌اجمعین که خود کرامت‌ترین انسانها زمین بودند، بررسی شده . قران / کرامت / انسان / اسلام Quran / Wonders / Human / Islam اعوانی، غلامرضا, استاد راهنما دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده الهیات معارف اسلامی ارشاد دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده الهیات معارف اسلامی ارشاد

اصل انسان دیدگاه اسلام

اصل اول

انسان موجودى مرکب جسم روح، که پس مرگ، جسم او متلاشى مى‏شود ولى روح او حیات خود ادامه مى‏دهد، مرگ انسان معناى فناى او نیست. این


<< 1 2 3 >>